تخت 180 کف متحرک هایکا بلوط

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت 180 کف متحرک هایکا بلوط Hyka double bed -w180

کد محصول: 13231oak

قیمت: 477,200,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دونفره 160 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1325

قیمت: 337,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101622224680.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1323

قیمت: 350,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101620493158.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.