تخت دونفره 160 کف ثابت هایکا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت دونفره 160 کف ثابت هایکا Hyka double bed -w160

کد محصول: 1325

قیمت: 337,700,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1323

قیمت: 350,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101620493158.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.