میز تحریر کارینا

میزهای تحریر با ویترین کتابخانه و میزهای کامپیوتر با ویترین کتابخانه در دو اندازه امکان استفاده مناسب از فضا رو فراهم میکنه

نمایش
تا از 2 آیتم

میز تحریر کارینا

کد محصول: 5708
قیمت: 81,200,000 ریال <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091726498631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2>

میز تحریر کارینا سوپرمات

کد محصول: 5709
قیمت: 103,400,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091726498631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2>