تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2 سوپرمات

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2 سوپرمات V2 super matt single folding bed

کد محصول: 1102V2

قیمت: 321,700,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یک نفره تاشو پایه معلق V2

کد محصول: 1002V2

قیمت: 294,000,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011506374974.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق v2

کد محصول: 1008V2

قیمت: 328,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512298491.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

معرفی محصول

ابعاد

 

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.