تخت یکنفره 120 کف ثابت هایکا بلوط

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یکنفره 120 کف ثابت هایکا بلوط Hyka single bed -w120

کد محصول: 1324oak

قیمت: 201,500,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یکنفره 90 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1343

قیمت: 129,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101557415458.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1324

قیمت: 156,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101556119595.jpg" alt="ابعاد " width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.