تخت یکنفره 90 کف متحرک کالی

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یکنفره 90 کف متحرک کالی Calli single bed -w90

کد محصول: 5927

قیمت: 154,200,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یکنفره 120 کف ثابت کالی

کد محصول: 5922

قیمت: 149,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161632519600.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف متحرک کالی

کد محصول: 5925

قیمت: 165,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170844107090.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.