تخت خواب یکنفره کالی

تخت خواب در دو مدل تخت کف متحرک دارای محفظه انبار لوازم خواب یا لباس و چمدان که کمک چشمگیری به نظم محیط میکند و تخت کف ثابت

نمایش
تا از 6 آیتم

تخت یکنفره 120 کف ثابت کالی

کد محصول: 5922
قیمت: 133,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161632519600.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف متحرک کالی

کد محصول: 5925
قیمت: 147,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170844107090.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 90 کف متحرک کالی

کد محصول: 5927
قیمت: 137,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170855279110.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>