قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب هیرکان hircan bed set

سرویس خواب هیرکان فضای آرام بخش و دلنشینی برای خواب ایجاد میکند تخت های خواب این سرویس به صورت تخت دونفره و تخت یکنفره تولید می شود

محصولات

پاتختی دو کشو هیرکان

کد محصول: 1555

قیمت: 69,000,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201413505749.jpg" alt="" width="400" height="400" /><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201035222767.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

دراور هیرکان

کد محصول: 1556

قیمت: 208,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201419526168.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

آینه هیرکان

کد محصول: 1557

قیمت: 27,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201039476245.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

تخت 120 کف متحرک هیرکان

کد محصول: 1553

قیمت: 339,800,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201018453026.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

تخت 90 کف متحرک هیرکان

کد محصول: 1554

قیمت: 336,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201020268206.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.