قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل اریکا Erika sofa

محصولات

مبل دو نفره اریکا

کد محصول: 93698

قیمت: 182,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09131300062120.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره اریکا

کد محصول: 93699

قیمت: 205,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09131301184791.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

مبل یکنفره اریکا

کد محصول: 93697

قیمت: 105,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09131257347901.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

عسلی اریکا

کد محصول: 93701

قیمت: 52,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291427305926.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

جلو مبل اریکا 95*95

کد محصول: 93700

قیمت: 80,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291426048006.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهار خوری اریکا 6 نفره

کد محصول: 93703

قیمت: 197,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291431139535.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهار خوری اریکا 8 نفره

کد محصول: 93704

قیمت: 230,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291429266835.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهار خوری اریکا 4 نفره

کد محصول: 93702

قیمت: 163,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291429103054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت ناهار خوری اریکا 100

کد محصول: 93707

قیمت: 52,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291438105597.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.