قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب آیدا aida bedroom set

استفاده از چوب ام دی اف در تمام محصول سادگی و ظرافت متفاوتی ایجاد کرده تخت خواب های یکنفره و دونفره در دو حالت تخت کف ثابت و تخت کف متحرک تولید میشود

محصولات

تخت دو نفره 160 آیدا

کد محصول: 2920

قیمت: 195,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171539057484.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف متحرک آیدا

کد محصول: 2922

قیمت: 252,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171551538323.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت آیدا

کد محصول: 2933

قیمت: 193,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171550449503.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت کف متحرک 180 آیدا

کد محصول: 2934

قیمت: 332,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02281424161822.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی تک کشو آیدا

کد محصول: 2901

قیمت: 20,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101435443090.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آیینه آیدا

کد محصول: 2905

قیمت: 23,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071622538262.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش سه کشو آیدا

کد محصول: 2903

قیمت: 64,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09121530185251.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر 110 آیدا

کد محصول: 2907

قیمت: 51,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11021353284571.jpg" alt="" width="400" height="398" /></p>

میز کامپیوتر 110 آیدا

کد محصول: 2908

قیمت: 48,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11021354333347.jpg" alt="" width="400" height="398" /></p>

تخت یک نفره 90 دو کشو آیدا

کد محصول: 2910

قیمت: 117,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171514085326.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یک نفره 120 دو کشو آیدا

کد محصول: 2912

قیمت: 137,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171517584222.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یک نفره 90 کف متحرک آیدا

کد محصول: 2913

قیمت: 242,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02171523312212.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.