قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب کالی cali bedroom set

سرویس کالی با اسفاده از چوب ام دی اف و پارچه شکلی تازه از سرویس خواب ارائه کرده تخت های خواب یک نفره و دونفره کالی در دو مدل تخت کف ثابت و تخت کف متحرک (با استفاده از جک های مقاوم با ضمانت دوساله) طراحی و تولید میگردد

محصولات

تخت یکنفره 120 کف ثابت کالی

کد محصول: 5922

قیمت: 149,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161632519600.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف متحرک کالی

کد محصول: 5925

قیمت: 165,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170844107090.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 90 کف متحرک کالی

کد محصول: 5927

قیمت: 154,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170855279110.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف ثابت کالی

کد محصول: 5920

قیمت: 156,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170923116175.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت کالی

کد محصول: 5921

قیمت: 152,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170928269914.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف متحرک کالی

کد محصول: 5923

قیمت: 173,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170932267275.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف متحرک کالی

کد محصول: 5924

قیمت: 167,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170937533230.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت کالی

کد محصول: 5926

قیمت: 170,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170949223160.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت کف متحرک 180 کالی

کد محصول: 5916

قیمت: 188,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02281151035560.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت کف متحرک 180 ساده کالی

کد محصول: 59161

قیمت: 177,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02281248448901.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی کالی تمام سوپر مات

کد محصول: 5901

قیمت: 32,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101345576998.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه کالی سوپرمات

کد محصول: 5905

قیمت: 17,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071355345154.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی کالی

کد محصول: 5906

قیمت: 18,800,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03071358365829.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.