قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب رنیور Rainure bedroom set

تخت خواب در دو مدل تخت کف متحرک دارای محفظه انبار لوازم خواب یا لباس و چمدان که کمک چشمگیری به نظم محیط میکند و تخت کف ثابت

محصولات

تخت یکنفره 90 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13772

قیمت: 95,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161411171762.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف ثابت رنیور

کد محصول: 13782

قیمت: 100,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02161419212650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>