قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب هایکا Hyka bed set

تخت خواب در دو مدل تخت کف متحرک دارای محفظه انبار لوازم خواب یا لباس و چمدان که کمک چشمگیری به نظم محیط میکند و تخت کف ثابت

محصولات

تخت دونفره 160 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1325

قیمت: 125,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02091136029959.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1323

قیمت: 152,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02091134558932.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1342

قیمت: 122,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02091128163536.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1324

قیمت: 113,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02101225246036.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی هایکا

کد محصول: 1322

قیمت: 23,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101259298866.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی هایکا

کد محصول: 1322oak

قیمت: 30,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101259298866.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش هایکا

کد محصول: 1326

قیمت: 69,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101320329797.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش هایکا بلوط

کد محصول: 1326oak

قیمت: 90,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101320329797.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

دراور 5 کشو هایکا بلوط

کد محصول: 1329oak

قیمت: 93,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111209427714.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه قدی هایکا

کد محصول: 1328

قیمت: 30,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03110936088827.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه هایکا

کد محصول: 1327

<p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041702048282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه هایکا بلوط

کد محصول: 1327oak

<p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041702048282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی هایکا

کد محصول: 1319

قیمت: 8,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041659511650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی هایکا بلوط

کد محصول: 1319oak

قیمت: 14,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041659511650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلومبل هایکا

کد محصول: 1345

<p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06091151404207.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر هایکا

کد محصول: 1346

قیمت: 27,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141612396429.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

فایل دو کشو هایکا

کد محصول: 1347

قیمت: 18,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141613265017.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.