قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب هایکا Hyka bed set

سرویس خواب هایکا با ترکیب چوب و پارچه فضای آرام بخش و دلنشینی برای خواب ایجاد میکند تخت های خواب این سرویس به صورت تخت دونفره و تخت یکنفره تولید می شود

محصولات

دراور 5 کشو هایکا بلوط

کد محصول: 1329oak

قیمت: 243,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111209427714.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه هایکا

کد محصول: 1327

قیمت: 33,810,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041702048282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه هایکا بلوط

کد محصول: 1327oak

قیمت: 45,195,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041702048282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی هایکا

کد محصول: 1319

قیمت: 30,245,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041659511650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی هایکا بلوط

کد محصول: 1319oak

قیمت: 44,160,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041659511650.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر هایکا

کد محصول: 1346

قیمت: 104,535,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141612396429.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

فایل دو کشو هایکا

کد محصول: 1347

قیمت: 71,990,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141613265017.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر هایکا بلوط

کد محصول: 1346oak

قیمت: 133,975,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141612396429.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1323

قیمت: 274,850,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101620493158.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1325

قیمت: 264,040,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101622224680.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1342

قیمت: 258,750,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101624545080.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1324

قیمت: 242,765,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101556119595.jpg" alt="ابعاد " width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 90 کف ثابت هایکا

کد محصول: 1343

قیمت: 200,445,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11101557415458.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی هایکا

کد محصول: 1322

قیمت: 57,385,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101259298866.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی هایکا

کد محصول: 1322oak

قیمت: 73,025,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101259298866.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه قدی هایکا

کد محصول: 1328

قیمت: 72,910,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03110936088827.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه ایستاده هایکا بلوط

کد محصول: 1328oak

قیمت: 104,535,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03110936088827.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش هایکا

کد محصول: 1326

قیمت: 177,560,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101320329797.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش هایکا بلوط

کد محصول: 1326oak

قیمت: 217,810,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03101320329797.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.