قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو یوفرم Uform folding bed set

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت تاشو یک نفره یوفرم

کد محصول: 1066

قیمت: 88,480,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011632322891.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم A

کد محصول: 1066A

قیمت: 123,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011556107855.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم B

کد محصول: 1066B

قیمت: 123,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011605104924.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم C

کد محصول: 1066C

قیمت: 125,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011504228585.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم D

کد محصول: 1066D

قیمت: 125,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011505484872.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم E

کد محصول: 1066E

قیمت: 111,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011622569653.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم F

کد محصول: 1066F

قیمت: 111,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011619301776.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم G

کد محصول: 1066G

قیمت: 91,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011610353396.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم H

کد محصول: 1066H

قیمت: 91,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011613298019.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم I

کد محصول: 1066I

قیمت: 94,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011507207426.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

سرویس تاشو یکنفره یوفرم J

کد محصول: 1066J

قیمت: 94,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011508352564.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.