قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو رابین Rabin folding bed set

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت تاشو ایستاده رابین

کد محصول: 5010

قیمت: 221,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03011308169866.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آرایش آینه پنج کشو رابین

کد محصول: 5006

قیمت: 108,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091217205790.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه چپ رابین

کد محصول: 5053

قیمت: 89,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041527231835.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه راست رابین

کد محصول: 5054

قیمت: 89,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03041528186905.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد ریلی عرض 100 رابین

کد محصول: 5041

قیمت: 170,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021917285291.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد چهار درب رابین

کد محصول: 5040

قیمت: 198,400,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021916033401.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد 120 سه کشو رابین

کد محصول: 5022

قیمت: 221,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021918423441.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد 120پنج کشو رابین

کد محصول: 5024

قیمت: 197,100,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021919559692.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر ساده رابین

کد محصول: 5032

قیمت: 84,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091734332719.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر ال چپ رابین

کد محصول: 5033

قیمت: 99,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091735467127.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر ال راست رابین

کد محصول: 5034

قیمت: 99,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091736407547.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.