قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو دسا Desa folding bed set

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت یکنفره 90 تاشو دسا(نما چرم)

کد محصول: 2511

قیمت: 276,300,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071640108216.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 تاشو دسا

کد محصول: 2520

قیمت: 303,100,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11071403118133.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

پاتختی راست دسا

کد محصول: 2501

قیمت: 24,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03100916577360.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی چپ دسا

کد محصول: 2502

قیمت: 24,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03100918076220.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

درپوش راست دسا

کد محصول: 2522

قیمت: 5,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02131034543463.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

درپوش چپ دسا

کد محصول: 2521

قیمت: 5,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02131034079984.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

دراور هفت کشو دسا

کد محصول: 2506

قیمت: 106,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05101203078228.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه قدی دسا

کد محصول: 2505

قیمت: 42,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03110956131269.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.