قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو پایه معلق hoveringleg folding bed set

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله

محصولات

تخت یک نفره تاشو پایه معلق

کد محصول: 1002

قیمت: 117,800,000 ریال <h2 style="text-align: right; padding-left: 30px;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01011509294203.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right; padding-left: 30px;">&nbsp;</h2>

تخت یک نفره 120 تاشو پایه معلق

کد محصول: 1008

قیمت: 140,400,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513481031.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره تاشو 160 پایه معلق

کد محصول: 1017

قیمت: 149,500,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291513556659.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دو نفره تاشو 140 پایه معلق

کد محصول: 1003

قیمت: 143,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/12291512363456.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش50 پایه معلق

کد محصول: 1038

قیمت: 58,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090853144054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش60 پایه معلق

کد محصول: 1039

قیمت: 64,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090854544864.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز آرایش50 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1138

قیمت: 66,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090853144054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میزآرایش 60 پایه معلق سوپرمات

کد محصول: 1139

قیمت: 73,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03090854544864.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر ویترین دار 120 پایه معلق

کد محصول: 1034

قیمت: 64,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091611299480.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر ویترین دار 95 پایه معلق

کد محصول: 1032

قیمت: 58,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091528183595.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

ویترین دراور 75 پایه معلق

کد محصول: 1030

قیمت: 69,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031752522048.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین 50 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1021

قیمت: 47,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031749412771.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین 50 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1022

قیمت: 47,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031751224146.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین 60 سه کشو پایه معلق

کد محصول: 1047

قیمت: 51,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031754289039.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین 60 دو کشو پایه معلق

کد محصول: 1052

قیمت: 51,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031758015596.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 60 دودرب پایه معلق

کد محصول: 1060

قیمت: 45,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021314271716.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس گوشه پایه معلق

کد محصول: 1043

قیمت: 75,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021039033282.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه 95 پایه معلق

کد محصول: 1051

قیمت: 65,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031756252052.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کتابخانه کناری چپ پایه معلق

کد محصول: 1053

قیمت: 39,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031759543701.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

کتابخانه کناری راست پایه معلق

کد محصول: 1054

قیمت: 39,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03031801304283.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.