قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل لودا Loda set

محصولات

مبل یکنفره لودا

کد محصول: 93660

قیمت: 195,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221345075392.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره لودا

کد محصول: 93661

قیمت: 320,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221346051314.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره لودا

کد محصول: 93662

قیمت: 378,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221347046261.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلو مبل لودا

کد محصول: 93664

قیمت: 120,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221425264709.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز عسلی لودا

کد محصول: 93663

قیمت: 55,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221424185112.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.