قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل کنزا Kenza sofa

محصولات

مبل یکنفره کنزا

کد محصول: 92312

قیمت: 61,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111613436482.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره کنزا

کد محصول: 92311

قیمت: 128,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111543413938.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره کنزا

کد محصول: 92313

قیمت: 147,100,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111531447575.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلو مبل پولیش کنزا

کد محصول: 93335

قیمت: 65,320,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04211539046692.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی پولیش کنزا

کد محصول: 93336

قیمت: 24,880,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04211548174813.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.