قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل کارما Karma sofa

محصولات

مبل یکنفره کارما

کد محصول: 93496

قیمت: 62,415,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04071246101255.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره کارما

کد محصول: 93497

قیمت: 99,750,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04071400138382.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره کارما

کد محصول: 93498

قیمت: 114,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04071401163334.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ال ریلکسی کارما

کد محصول: 93515

قیمت: 113,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241630428199.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ال سه نفره کارما

کد محصول: 93516

قیمت: 111,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241617002459.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ال دونفره کارما

کد محصول: 93517

قیمت: 91,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241617423818.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پف کارما

کد محصول: 93518

قیمت: 14,960,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201551107135.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلو مبل کارما

کد محصول: 93499

قیمت: 37,620,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04221142576879.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی کارما

کد محصول: 93511

قیمت: 16,150,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04221239479912.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.