قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل کارما Karma sofa

محصولات

مبل یکنفره کارما

کد محصول: 93496

قیمت: 150,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09260953388328.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره کارما

کد محصول: 93497

قیمت: 250,000,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05151459273677.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره کارما

کد محصول: 93498

قیمت: 275,000,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05151501025468.jpg" alt="" width="400" height="400" /></p>

مبل ال ریلکسی کارما

کد محصول: 93515

قیمت: 320,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09260932589238.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ال سه نفره کارما

کد محصول: 93516

قیمت: 271,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09260909391338.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ال دونفره کارما

کد محصول: 93517

قیمت: 246,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09260912589616.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پف کارما

کد محصول: 93518

قیمت: 55,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201551107135.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلو مبل کارما

کد محصول: 93499

قیمت: 99,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04221142576879.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی کارما

کد محصول: 93511

قیمت: 58,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04221239479912.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.