قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل لیزا Liza sofa

محصولات

مبل یکنفره لیزا

کد محصول: 93519

قیمت: 52,250,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04061836531125.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره لیزا

کد محصول: 93520

قیمت: 64,250,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04061852507677.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره لیزا

کد محصول: 93521

قیمت: 76,870,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04061854576545.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.