قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل لاریسا Larisa Sofa

محصولات

مبل یکنفره لاریسا

کد محصول: 93597

قیمت: 77,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071523459454.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره لاریسا

کد محصول: 93598

قیمت: 170,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071542412127.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره لاریسا

کد محصول: 93599

قیمت: 227,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071543426145.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلو مبل لاریسا

کد محصول: 93553

قیمت: 67,610,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221404462236.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز عسلی لاریسا

کد محصول: 93557

قیمت: 25,670,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221405291300.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری لاریسا

کد محصول: 93550

قیمت: 30,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261354595635.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهاخوری 4 نفره لاریسا

کد محصول: 93554

قیمت: 97,950,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071241467967.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.