قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل لاریسا Larisa Sofa

محصولات

مبل یکنفره لاریسا

کد محصول: 93597

قیمت: 69,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071523459454.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره لاریسا

کد محصول: 93598

قیمت: 155,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071542412127.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره لاریسا

کد محصول: 93599

قیمت: 205,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071543426145.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری لاریسا

کد محصول: 93550

قیمت: 24,950,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261354595635.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.