قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل آریتا Arita sofa

محصولات

مبل یکنفره آریتا

کد محصول: 93535

قیمت: 67,750,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071137089733.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دونفره آریتا

کد محصول: 93536

قیمت: 142,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071205128481.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره آریتا

کد محصول: 93537

قیمت: 179,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071207305726.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلو مبل آریتا

کد محصول: 93542

قیمت: 55,920,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05161356548858.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی آریتا

کد محصول: 93541

قیمت: 20,640,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05161404205630.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کنسول 4 کشو آریتا

کد محصول: 93546

قیمت: 160,660,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241200286893.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه آریتا

کد محصول: 93547

قیمت: 24,120,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241224479495.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.