قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل ساوانا savana sofa

محصولات

مبل ساوانا دو نفره

کد محصول: 93644

قیمت: 237,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261223254949.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ساوانا سه نفره

کد محصول: 93645

قیمت: 275,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261223595448.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل ساوانا یک نفره دسته دار

کد محصول: 93642

قیمت: 144,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221343305944.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل دو نفره ساوانا (طرح دار)

کد محصول: 93672

قیمت: 246,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261223254949.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره ساوانا (طرح دار)

کد محصول: 93673

قیمت: 286,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261223595448.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز جلومبل ساوانا

کد محصول: 93647

قیمت: 93,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04051113411631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز عسلی ساوانا

کد محصول: 93646

قیمت: 57,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221408454790.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری ساوانا

کد محصول: 93653

قیمت: 63,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221328037973.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت 100 ساوانا

کد محصول: 93675

قیمت: 65,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221331055597.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت 160 ساوانا

کد محصول: 93676

قیمت: 68,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221340538859.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.