قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت خواب لاوین Lavin bed set

سرویس خواب لاوین با ترکیب چوب و پارچه فضای آرام بخش و دلنشینی برای خواب ایجاد میکند تخت های خواب این سرویس (تخت دونفره و تخت یکنفره) به صورت تخت خواب کف متحرک و تخت خواب کف ثابت تولید می شود در تخت خواب های کف متحرک از جک های استاندارد و بسیار قوی استفاده میشود که تا دوسال مورد ضمانت شرکت قرار میگیرد

محصولات

پاتختی لاوین

کد محصول: 1355

قیمت: 65,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02011526093582.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش لاوین

کد محصول: 1356

قیمت: 180,700,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02011535348302.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه لاوین

کد محصول: 1357

قیمت: 41,800,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02011538315253.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

عسلی آرایش لاوین

کد محصول: 1359

قیمت: 16,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02011552188628.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آینه قدی لاوین

کد محصول: 1358

قیمت: 151,600,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02011544165343.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف متحرک لاوین

کد محصول: 1351

قیمت: 295,600,000 ریال <p style="text-align: right;">&nbsp;<img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02091514166837.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13511

قیمت: 195,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02021612534544.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13521

قیمت: 178,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02021633324583.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دو نفره 180 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13501

قیمت: 264,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02021640377725.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 120 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13531

قیمت: 171,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02031239537506.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 90 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13541

قیمت: 153,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02031245355006.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.