قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

صندلی هایکا Hyka armchair

محصولات

صندلی راحتی هایکا

کد محصول: 1344

قیمت: 161,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241633222743.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی راحتی هایکا بلوط

کد محصول: 1344oak

قیمت: 253,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241633222743.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز هایکا

کد محصول: 1345

قیمت: 65,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/10021549251230.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.