قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

میز های کار Desks

محصولات

میز کار ایرون

کد محصول: 1720

قیمت: 260,660,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02061605286585.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز کار لوسو

کد محصول: 1713

قیمت: 241,370,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141421227999.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز کار نوبل

کد محصول: 1714

قیمت: 267,660,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141511588452.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر 110 آیدا

کد محصول: 2907

قیمت: 33,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/11021353284571.jpg" alt="" width="400" height="398" /></p>

میزتحریر 60*110 ماندیس

کد محصول: 1407

قیمت: 25,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03100848219645.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر رنیور

کد محصول: 1383

قیمت: 60,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09071442206897.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر هایکا بلوط

کد محصول: 1346oak

قیمت: 100,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141612396429.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.