قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تشک مدیکال Medical mattress

مناسب برای افرادی که روی شکم می خوابند. • بـازه وزنــی تاkg/m2- 65 • ضـخامت تشـک cm 22

محصولات

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.