قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

میز ناهارخوری لاریسا Larisa table

محصولات

میز ناهاخوری 4 نفره لاریسا

کد محصول: 93554

قیمت: 97,950,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071241467967.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهاخوری 6 نفره لاریسا

کد محصول: 93555

قیمت: 128,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071244316915.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز ناهاخوری 8 نفره لاریسا

کد محصول: 93556

قیمت: 149,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071245309091.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری لاریسا

کد محصول: 93550

قیمت: 30,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04261354595635.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.