قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس خواب نوزاد به نوجوان ساینا Saina bed set

تخت خواب کودک کمجا با قابلیت تبدیل شدن به تخت نوجوان و تکمیل سرویس اتاق خواب چندین سال نیاز به خرید تخت خواب را تامین میکند که هم صرفه اقتصادی دارد هم مصرف مواد اولیه و آسیب به محیط زیست را کاهش میدهد، تخت های چند منظوره کودک و نوجوان یک اتاق کامل با تمام امکانات در اختیار قرار میدهد که بهترین کارایی را دارند

محصولات

تخت یکنفره نوجوان دوکشو

کد محصول: 4211

قیمت: 112,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111004268438.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین کتابخانه ساینا

کد محصول: 4245

قیمت: 90,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111513554527.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز آرایش ساینا

کد محصول: 4203

قیمت: 65,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111646343837.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر (تخت نوزاد)ساینا

کد محصول: 4207

قیمت: 50,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06061254501545.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی ساینا راست

کد محصول: 4201

قیمت: 30,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05131125197774.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

پاتختی ساینا چپ

کد محصول: 4202

قیمت: 28,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05131126168230.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس ساینا

کد محصول: 4240

قیمت: 108,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201234469332.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.