قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تشک بایومدیکال Biomedical mattress

مناسب سنین 19 سال به بالا • ﭘﺎرﭼﻪ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮ • مموری فوم • همسان سازی آناتومی بدن فرد با تشک • بـازه وزنــی تاkg/m2 100 • ضـخامت تشـک cm 25

محصولات

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.