قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تشک دکتر اسپرینگ Dr spring mattress

فنر منفصل (Pocketed spring) • مناسب برای تمام سنین • بـازه وزنــی تا kg/m2 90 • ضـخامت تشـک cm 35 • ﭘﺎرﭼﻪ اﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﻧﺎﻧﻮ

محصولات

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.