قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تشک اکسترااسپشیال ExtraSpecial mattress

مناسب سنین 19 سال به بالا • بـازه وزنــی تاkg/m2- 65 • ضـخامت تشـک cm 26 • پـــد منفصــــل • لایه حرارتی زمستانی / تابستانی

محصولات

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.