قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس تخت تاشو کارینا Karina wallbed set

سرویس های تاشو طرحی خلاقانه و جذاب، حرکتی نوین در صنعت مبلمان منزل و سرویس های خواب برای اولین بار در ایران با نشان استاندارد تخت تاشو با جک های ترمز دار جهت ایمنی کاربر هنگام استفاده ، امکان انتخاب رنگ های متنوع ، مستحکم دارای ضمانت دوساله
 

محصولات

تخت یکنفره کارینا

کد محصول: 5722

قیمت: 399,800,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071420047626.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت یکنفره کارینا سوپرمات

کد محصول: 5723

قیمت: 467,300,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071420047626.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 کارینا سوپرمات

کد محصول: 5718

قیمت: 604,300,000 ریال <p><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071435467576.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

تخت دونفره 160 کارینا

کد محصول: 5720

قیمت: 509,400,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><strong><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/01071435467576.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></strong></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

یونیت آرایش کارینا

کد محصول: 5706

قیمت: 221,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091212124674.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

یونیت دراور آرایش کارینا سوپرمات

کد محصول: 5707

قیمت: 290,900,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091212124674.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2> <h2 style="text-align: right;">&nbsp;</h2>

میز تحریر کارینا

کد محصول: 5708

قیمت: 186,500,000 ریال <p>&nbsp;</p> <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091726498631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2>

میز تحریر کارینا سوپرمات

کد محصول: 5709

قیمت: 241,000,000 ریال <h2 style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03091726498631.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></h2>

کمد لباس 60 کارینا

کد محصول: 5740

قیمت: 93,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021648496251.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد لباس 60 کارینا سوپرمات

کد محصول: 5741

قیمت: 122,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021648496251.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد کتابخانه 80 کارینا راست

کد محصول: 5742

قیمت: 140,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021650326588.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد کتابخانه 80 کارینا چپ

کد محصول: 5744

قیمت: 140,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03021651579541.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.