قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

میز ناهارخوری نوا Nova dining table

محصولات

میز ناهار خوری 4 به 6 نوا

کد محصول: 3105

قیمت: 45,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071650357130.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

صندلی ناهارخوری نوا

کد محصول: 3107

قیمت: 19,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02151357447484.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.