میز ناهار خوری اریکا 6 نفره

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

میز ناهار خوری اریکا 6 نفره Erika deining table

کد محصول: 93703

قیمت: 230,000,000 ریال

محصولات مشابه

میز ناهار خوری اریکا 4 نفره

کد محصول: 93702

قیمت: 190,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09291429103054.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.