میز تحریر هایکا بلوط

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

میز تحریر هایکا بلوط Hyka desk

کد محصول: 1346oak

قیمت: 154,100,000 ریال

محصولات مشابه

میز تحریر هایکا

کد محصول: 1346

قیمت: 120,300,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141612396429.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

فایل دو کشو هایکا

کد محصول: 1347

قیمت: 82,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02141613265017.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.