صندلی ناهارخوری ساوانا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

صندلی ناهارخوری ساوانا savana chair

کد محصول: 93653

قیمت: 52,000,000 ریال

محصولات مشابه

نیمکت 100 ساوانا

کد محصول: 93675

قیمت: 54,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221331055597.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

نیمکت 160 ساوانا

کد محصول: 93676

قیمت: 56,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/08221340538859.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.