تخت یکنفره 120 کف متحرک لاوین

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت یکنفره 120 کف متحرک لاوین Lavin single bed -w120

کد محصول: 1353

قیمت: 363,800,000 ریال

محصولات مشابه

تخت یکنفره 120 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13531

قیمت: 228,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02031239537506.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 90 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13541

قیمت: 162,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02031245355006.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.