تخت دونفره 160 کف ثابت لاوین

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت دونفره 160 کف ثابت لاوین Lavin double bed -w160

کد محصول: 13511

قیمت: 254,000,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دونفره 160 کف متحرک لاوین

کد محصول: 1351

قیمت: 401,900,000 ریال <p style="text-align: right;">&nbsp;<img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02091514166837.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13521

قیمت: 242,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02021633324583.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دو نفره 180 کف ثابت لاوین

کد محصول: 13501

قیمت: 333,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02021640377725.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.