تخت دوطبقه 120 سما

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

تخت دوطبقه 120 سما Sama bunk bed

کد محصول: 4830

قیمت: 334,000,000 ریال

محصولات مشابه

تخت دو طبقه 90 سما

کد محصول: 4827

قیمت: 305,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05201130068993.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.