دراور ایستاده پنج کشو هایکا

قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

دراور ایستاده پنج کشو هایکا Hyka drawers stand

کد محصول: 1329

قیمت: 150,200,000 ریال

محصولات مشابه

دراور 5 کشو هایکا بلوط

کد محصول: 1329oak

قیمت: 167,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/03111209427714.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

معرفی محصول

ابعاد

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.