میزهای تک اداری

نمایش
تا از 25 آیتم

میز تحریر وترو (صفحه شیشه)

کد محصول: GVE01
قیمت: 127,700,000 ریال <table width="346"> <tbody> <tr> <td width="346">این میز با صفحه ام دی اف یا شیشه قابل تولید است.</td> </tr> </tbody> </table>

میز کنفرانس 10 نفره تایتان

کد محصول: GTI10
قیمت: 260,000,000 ریال <pre class="_ad_q1"> این محصول به صورت ده نفره دوازده نفره و چهارده نفره قابلیت تولید دارد</pre>