تخت خواب دونفره کالی

تخت خواب در دو مدل تخت کف متحرک دارای محفظه انبار لوازم خواب یا لباس و چمدان که کمک چشمگیری به نظم محیط میکند و تخت کف ثابت

نمایش
تا از 12 آیتم

تخت دونفره 160 کف ثابت کالی

کد محصول: 5920
قیمت: 139,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170923116175.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف ثابت کالی

کد محصول: 5921
قیمت: 135,800,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170928269914.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 160 کف متحرک کالی

کد محصول: 5923
قیمت: 154,600,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170932267275.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 140 کف متحرک کالی

کد محصول: 5924
قیمت: 149,900,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170937533230.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت دونفره 180 کف ثابت کالی

کد محصول: 5926
قیمت: 158,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02170949223160.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>