قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس خواب نوجوان یلدا Yalda bed set

سرویس خواب نوجوان کم جا

محصولات

تخت یکنفره 120*200 یلدا

کد محصول: 6614

قیمت: 64,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05091416189401.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت میهمان یلدا

کد محصول: 6611

قیمت: 17,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05091410355188.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت یکنفره 90*200 یلدا

کد محصول: 6610

قیمت: 48,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05091408511843.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کشو زیر تخت یلدا (2 عدد)

کد محصول: 6612

قیمت: 18,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05091413039656.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر ویترین دار یلدا

کد محصول: 6609

قیمت: 51,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05130837433612.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

دراور سه کشو یلدا

کد محصول: 6603

قیمت: 40,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111553543146.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

قاب آینه یلدا

کد محصول: 6605

قیمت: 10,700,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111555102256.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

ویترین کتابخانه یلدا

کد محصول: 6650

قیمت: 35,200,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111456536648.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد سه درب باآینه یلدا

کد محصول: 6645

قیمت: 90,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111228225345.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

کمد سه درب بدون آینه یلدا

کد محصول: 6640

قیمت: 86,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111227285098.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.