قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس خواب نوزاد به نوجوان هلیا Helia bed set

تخت خواب کودک با قابلیت تبدیل شدن به تخت نوجوان و تکمیل سرویس اتاق خواب چندین سال نیاز به خرید تخت خواب را تامین میکند که هم صرفه اقتصادی دارد هم مصرف مواد اولیه و آسیب به محیط زیست را کاهش میدهد، تخت های چند منظوره کودک و نوجوان یک اتاق کامل با تمام امکانات در اختیار قرار میدهد که بهترین کارایی را دارند

محصولات

تخت یکنفره نوجوان هلیا

کد محصول: 6212

قیمت: 39,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05091737474761.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

تخت نوزاد به نوجوان هلیا

کد محصول: 6210

قیمت: 71,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05091723229099.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

آرایش ایینه هلیا

کد محصول: 6208

قیمت: 39,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05111635484721.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

میز تحریر هلیا

کد محصول: 6207

قیمت: 27,000,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/05130938559389.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

باکس هلیا

کد محصول: 6204

قیمت: 24,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/09011025278335.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.