قیمت محصولات بدون احتساب پارچه درج گردیده است

سرویس مبل راحتی لیندا Linda sofa set

محصولات

میز بلند لیندا

کد محصول: 93435

قیمت: 73,500,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/06071636518382.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" />&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>

مبل دونفره لیندا

کد محصول: 93445

قیمت: 138,750,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241650004414.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل یکنفره لیندا

کد محصول: 93446

قیمت: 65,400,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/04121409172522.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مبل سه نفره لیندا

کد محصول: 93447

قیمت: 184,650,000 ریال <p style="text-align: right;"><img src="../../../uploadFiles/Files/Pictures/02241651075029.jpg" alt="ابعاد" width="400" height="400" /></p>

مشخصات

وضعیت کالا موجود

نظرات

نظر شما

ایمیل شما برای پاسخ مورد استفاده قرار می گیرد.