نمایشگاه دائمی کم جاچوب

گشایش نمایشگاه دائمی کم جاچوب در شهرک بهسازی صنایع چوب ایران امکان نمایش تمامی محصولات کم جاچوب

Admin
1398/10/9

 

 

 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادر کنندگان ایران تشکلی است ملی و مستقل، برآمده از جمع نخبگان صنعت مبلمان و دکوراسیون ایران که آرمان تثبیت هویت و توسعه توان این صنعت در مقیاس بین المللی را از مسیر هم افزایی درون صنفی و تعامل برون صنفی دنبال می کند. گروه بهسازی صنایع چوب ایران در این راستا با تکیه بر توان جمعی و درایت نخبگان صنعت مبلمان ایران فضای کسب و کار ملی این صنعت را گسترش داده و ضمن توسعه توان و مهارت تولید محصولات رقابتی، زمینه حضور موفق تولیدکنندگان مبلمان ایران در بازارهای خارجی را فراهم میکند. باتوجه به این مهم اقدام به ساخت و توسعه شهرک صنعتی همراه با نمایشگاه دائمی محصولات جهت معرفی شرکت های برتر تولیدی کرده است شرکت کم جاچوب نیز از این فرصت بهره برده باقدردانی از این طرح گسترده و مهم نمایشگاه دائمی محصولات کم جاچوب را در شهرک بهسازی صنایع چوب ایران تشکیل داده